header image

Bij de object-reservering kunnen ook extra voorzieningen geboekt worden, zoals attributen, horeca en diensten. Te denken valt aan vloerdelen, een tribune, scorebord, veldverlichting, enz., en bij vergaderruimten aan audiovisuele apparatuur, flip-overs, koffie, lunches, enz.

AMIS houdt de beschikbare voorraad per tijdsinterval bij.

Image

Electronisch scorebord

¬

LVP logo