header image

Lamires-kassa's zijn multi-funktioneel en kunnen ook uitstekend ingezet worden voor uw horeca-afdeling. U kunt centraal de diverse verkoop-items per kassa en per site beheren.

Snelverkopen, en verkopen met bon-opzij-leggen kunnen beide handig op de kassa's met touchscreen uitgevoerd worden.

Een horeaca-kassa kan ook tevens de zwembad-kassa funktie overnemen voor de rustige uren.

 

U kunt uw verenigingen 's avonds op rekening laten consumeren. Deze klanten hebben een kredietlimiet op hun klantenkaart van u gekregen. Periodiek kunt u afrekeningen sturen zodat het genoten krediet weer gereset wordt.

 

LVP logo