header image

Lamires werkt standaard met eenvoudige klantenpasjes met barcode. Dit is een voordelige oplossing voor u en dus voor uw klanten.

In plaats hiervan kunt u overigens elk ander gewenst klant-identificatiemiddel gebruiken , bijvoorbeeld omdat u reeds tourniquets of lockers heeft die hiermee werken. Te denken valt aan transponderkaarten, of -muntjes in armbandjes, pasjes met chip of magneetstrip, etc.

Het klantenpasje heeft een centrale funktie binnen Lamires:

  • voor leskaarten
  • voor abonnementen en knipkaarten
  • voor de toeganscontrole
  • te gebruiken als debetkaart, waarop een klant een tegoed stort
  • te gebruiken als creditcard, waarbij de klant een kredietlimiet krijgt.

Een particulier heeft 1 klantenpasje, ook al heeft hij meerdere abonnementen.
Een vereniging mag meerdere pasjes hebben op verschillende kaarthoudernamen.

Uw klanten kunnen zich identificeren door middel van hun klantenpasje.

 Image

Foto
U heeft de mogelijkheid een foto af te drukken op het pasje en /of een foto op te slaan. met name voor niet-overdraagbare abonnementen is dit van belang.

Debet- / Creditcard
Het pasje kan gebruikt worden als creditcard of als debet-card. In het laatste geval heeft de kaarthouder geen krediet en dient hij een tegoed op de kaart te storten.

Verkopen op naam
De pasjes worden gebruikt voor verkopen op naam, waarbij de naam op de kassabon wordt afgedrukt, of verkopen die gekoppeld worden aan de klant zoals les- en knipkaarten en abonnementen, ook als er met geld of PIN wordt afgerekend.

Barcode
De pasjes worden automatisch voorzien van een barcode voor identificatie in de toegangscontrole en voor identificatie aan de kassa.

Verlies
Bij verlies van een klantenpasje, kan men deze eenvoudig als verloren (gestolen, geblokkeerd) registreren en een nieuwe pas afdrukken. Alle registraties zoals tegoeden, entreebewijzen, abonnementen, historie enz. zijn voortaan geldig voor de nieuwe pas.


¬

LVP logo