header image

Semi-automatisch of vol-automatisch
Per accommodatie kan men kiezen voor een semi-automatische, of een vol-automatische toegangscontrole. In het eerste geval heeft de baliemedewerker de toegangscontrole op het beeldscherm, in het andere geval vindt de controle plaats aan het tourniquet. In beide gevallen wordt de klantenkaart of, bij tourniquets ook, het losse ticket gescand. Het systeem bepaalt automatisch of toegang verleend mag worden of niet, of dat er een keuze gemaakt moet worden tussen 1 of meerdere events waarvoor de klant een geldig toegangsbewijs heeft en die bovendien tegelijkertijd plaatsvinden.

Bij de vol-automatische toegangscontrole wordt de LVP-Gatekeeper gekoppeld aan het tourniquet.

 

Er wordt automatisch een knip van een knipkaart afgetrokken, en een los ticket is na gebruik ongeldig. Overdraagbare kaarten zoals meestal knipkaarten kunnen meerdere malen achterelkaar gebruikt worden. Een niet-overdraagbaar periode-abonnement wordt voor een volgende toegang op deze kaart voor een instelbare tijd geblokkeerd, bijvoorbeeld 1 uur.

 

Begeleiders
De vol-automatische toegangscontrole bij het tourniquet houdt ook rekening met begeleiders van zwemleskinderen, gehandicapten, e.d. en groepstickets.

 

Aanwezigheidscontrole
Indien de accommodatie ook is voorzien van uitgangstourniquets, kan Lamires ook controleren op aanwezigheid van bezoekers.

 

Bezoekersaantallen
Ten behoeve van zwembadwatercontrole, wordt voortdurend op het scherm getoond het aantal bezoekers van het zwembad van vandaag en gisteren.

 

 

 

 

 ¬

LVP logo